/

Uçuş Simülatör Mühendisi

Ankara, Türkiye


İŞ TANIMI

Hava araçlarının uçuş eğitim ihtiyaçları kapsamında geliştirilen/geliştirilecek hava aracı simülatörlerinin tedarik sürecindeki sözleşme isterlerinin ve sistem/alt-sistemlerin tanımlanması, sistem tasarımında yüklenicinin teknik boyutta yönlenderilmesi, simülatör kurulum, kalifikasyon ve sertifikasyon aşamaları ile işletim ve idame faaliyetlerinde TUSAŞ adına mühendislik hizmeti vermek.

Ana sorumluluklar;

·           Simülatör alt sözleşme hüküm ve şartlarının oluşturulmasında teknik girdileri yapmak,

·           Hava aracı veri paketlerini kullanıcı isterlerini karşılayacak şekilde simülatöre entegre etmek,

·           Yüklenici firma tarafından üretilecek simülatör sistemi kapsamında teslim edilecek ürünlerin teknik istek ve özelliklerini tanımlamak,

·           Simülatör sisteminde gerçek ekipman/re-hosted ekipman kullanımı kapsamında, maliyet-etkin çözümler geliştirecek şekilde mühendislik desteği vermek,

·           Simülatörü üretmek için asgari gerekli olan; itki (propulsion), işletme (handling qualities), sistemler, ağırlık/denge (mass properties), uçuş kontrolleri, kararlılık arttırma sistemi (stability augmentation system), yer etkileşimleri (ground reaction), fren ve iniş takımları (brakes and landing gear), aerodinamik ve uçuş el kitabında tanımlı performans verilerine yönelik yüklenici firmanın modelleme ve çözümlerinin hava aracı ile aynı özelliklere sahip olmasını temin edici teknik faaliyetleri yürütmek, koordine ve kontrol etmek,

·           Simülatör binalarının simülatör çalışma prensiplerine uygun olarak uygun altyapı ve destek birimleriyle birlikte inşa edilmesi için teknik gereksinimleri belirlemek, fizibilite çalışmalarını yaptırmak, koordine ve kontrol etmek

·           Simülatör kabul test, kalifikasyon ve sertifikasyon süreçlerinde mühendislik desteği vermek

 

TEMEL NİTELİKLER

·           Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmak

·           Modelleme, simülasyon, oyunlama (gaming), simülatör, hava araçları, sensörler, aviyonik ekipman ve yazılımlar vb. alanlarda bilgi sahibi olmak,

·           MsOffice ve Matlab kullanabilmek,

·           İyi derecede (TÖMER 79+, TOEFL 84+ veya IELTS 6,5+) İngilizce bilmek,

·           Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip,

·           Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi, yeniliğe açık olmak

·           Seyahat engeli olmamak,


TERCİH NEDENİ OLABİLECEK EK NİTELİKLER

·         Modelleme, simülasyon ve simülatör sistemleri üzerine deneyim sahibi olmak