/

Teknoloji Yönetimi Uzmanı

Ankara, Türkiye

İş Tanımı:

 • Şirketin vizyon ve hedefleri doğrultusunda ve küresel ölçekte sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmesi amacıyla, bilimsel ve teknolojik işbirlikleri stratejilerinin belirlenmesi

 • İşbirliği stratejilerine uygun kuruluş içi ve dışı ilişkilerin yönetilmesi, işbirliği proje / program / mekanizma / modellerinin oluşturulması, kurgulanması ve işletimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi

 • Şirketimizin inovasyon stratejisinin belirlenmesi, kurumsal inovasyon sistemi ve açık inovasyon çalışmalarına yön verilmesi, inovasyon performansının ölçülmesi ve artırılması çalışmalarının yürütülmesi

 • Yüksek katma değerli ürün veya ürün grubu geliştirilmesini sağlayacak sanayi yenilik ağ mekanizması oluşturulmasına yönelik ulusal destek programları kapsamında Ar-Ge ve yenilik konsorsiyumlarının oluşturulması için çalışmalar yürütülmesi

 • Dış paydaşlar ile düzenlenen teknoloji temalı etkinliklerin / faaliyetlerin kurgusu, çalışma yöntemi ve çıktılarının tasarlanması

 

Kritik Nitelikler:

 • Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik Haberleşme Mühendisliği Uçak, Uzay, Havacılık ve Uzay Mühendisliği gibi ilgili bölümlerinden en az lisans derecesine sahip olmak

 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak (ITEP 4+, TOEFL 84+ veya IELTS 6,5+)

 • İlgili alanda en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak

 • Üniversiteler, firmalar, kamu kurum / kuruluşları, teknoloji transfer ofisleri ve diğer paydaşlar ile bilimsel ve teknolojik konularda işbirliği imkânları geliştirmek, projeleri ve ilgili işbirliği programlarını / mekanizmalarını / modellerini oluşturmak konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

 • Şirketimiz faaliyet alanlarına yönelik olarak, üniversite ve sanayi kuruluşlarındaki (sektördeki) uzmanlık konuları hakkında bilgi sahibi olmak

 • Paydaşlarımız tarafından önerilen proje konularını değerlendirme, Şirketimizin ilgili bölümleriyle eşleştirme, ortaklı proje oluşturma bilgisine sahip olmak

 • Teknolojik gelişmeleri ve ileri teknolojileri takip etme konusunda bilgi sahibi olmak

 • Ulusal (TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı vb.) ve uluslararası (Horizon2020 vb.) hibe destekleri konusunda bilgi sahibi ve başvuru süreçlerine hakim olmak

 • Teknoloji temalı çalışmaların, etkinliklerin kurgusu, çalışma yöntemi ve çıktılarının hazırlanmasında bilgi sahibi olmak

   

Tercih Nedeni Olabilecek Ek Nitelikler:

 • Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgesi, Ticaret Odası yönetimleri, TÜBİTAK, TSKGV şirketleri ve benzeri kurum / kuruluşlarda benzer görevlerde bulunmuş olmak

 • Teknoloji Yol Haritasında yer alan teknoloji konularının proje çağrısına / akademik çalışma konularına / akademik ifadelere çevrilmesine yönelik üniversite tecrübesine (araştırma görevliliği, yüksek lisans ve doktora çalışmaları vb.) sahip olmak

 • Ulusal ve uluslararası hibe destekleri ile gerçekleştirilen projelerin değerlendirilmesi ve / veya yürütülmesinde aktif görev almış olmak

 • Literatür taraması konusunda bilgi sahibi olmak