/

Teknik Temsilci

İŞ TANIMI

·         Verilen sorumluluklar ve yetkiler çerçevesinde, alt yükleniciler ile yapılan sözleşmelerin kapsamı, takvimi ve hizmet düzeylerine uygun şekilde faaliyetlerin gerçekleştirilmesini koordine etmek.

·         Görevlendirildiği tesiste TUSAŞ’ ı temsil ederek, TUSAŞ ile alt yüklenici arasında köprü görevini yürütmek.

·         Periyodik denetleme faaliyetlerini yürütür.

·         Sistem tedariklerini proje gereksinimlerine göre ve sözleşme şartlarına uygun şekilde yürütülmesini takip etmek.

·         Düzeltici/önleyici eylem planları oluşturmak için meydana gelen herhangi bir eksikliği belirlemek, ilgili Proje Yönetimine iletmek ve aylık olarak raporlamak.

·         Alt yüklenicilerin maliyet, kalite ve hizmet açısından fiili performansını izlemek, gerektiğinde operasyonel hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve düzeltici önlemler almak için eksiklikleri ilgili Proje Yönetimine iletmek.  

·         Sözleşme süresince gerçekleştirilecek olan maliyet gözden geçirme, proje gözden geçirme ve tasarım gözden geçirme toplantılarına katılmak.     

·         Proje için belirlenen önemli maddeler ile ilgili bağlı bulunduğu müdürlük ve program yöneticisi ile koordinasyonu sağlamak.

·         Kapsam dışı işlerin ve sözleşme kapsamındaki uyuşmazlıkları müzakere etmek için ilgili Proje Yönetimine iletmek ve gerektiğinde yerinde müzakere etmek.

·         Sözleşme kapsamında devam eden çalışmayı izlemek ve kontrol edebilmek için sorumlusu olduğu projede gereken organizasyonu yapmak ve iletişim bilgilerini sağlamak.

·         Yapılan sözleşmeler kapsamında yapılacak zorunlu işleri, TUSAŞ tarafından bulunan,  tekrarlayan ve bulunması zor kusurları ve tespit edilen uygunsuzlukları iletmek, mevcut ve muhtemel riskleri gözlemlemek ve raporlamak.

·         İlgili sözleşmede belirtilen kalite standartlarının uygunluğunu kontrol etmek ve izlemek.

·         Alt yüklenici hak edişlerinin takibi ve ödemelerin zamana uygun olarak yapılmasını koordine etmek.

 

ARANAN NİTELİKLER

·         Üniversitelerin Makine, Uçak, Havacılık ve Uzay, Elektrik-Elektronik veya Malzeme Mühendisliği bölümlerinden mezun veya Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde ihtiyaç duyulan uçak alt sistemleri kapsamında en az 10 yıl deneyimli olmak,

·         İyi derecede İngilizce dil bilgisine sahip (TOEFL 84+, IELTS 6.5+, TÖMER 79+, ITEP 4+),

·         Sözleşme süreçlerine hâkim,  

·         İş tanımında belirtilmiş olan alanlarda en az 5 yıl deneyim sahibi,      

·         Yurt içi/dışı seyahat ve yurtdışı görevlendirmelerde uzun süreli ikamet engeli bulunmayan,

·         Farklı çalışma ortamlarına, uygulamalara ve kültürlere uyum sağlayabilen ve organizasyon yeteneğine sahip,

·         Proje Yönetim Metodolojisine hâkim, proje planlama, takip ve raporlama konusunda tecrübeli,

·         Müzakere becerisine sahip, yaratıcı, sonuç ve çözüm odaklı, pozitif bakış açısı olan ve bunu her durumda koruyan,

·         Yüksek çalışma temposuna ve esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilecek,

·         Bağımsız çalışabilme, hızlı karar alma ve baskı altında çalışabilme özelliklerine sahip,

 

TERCİH NEDENİ OLABİLECEK NİTELİKLER

·         Savunma sanayi sektör deneyimine sahip olmak,                          

·         İkinci bir yabancı dil bilmek.