/

Sistem Mühendisi / Helikopter

Ankara, Türkiye

İş Tanımı

 • Farklı projelerde ve ilgili projelerin mevcut aşamalarında, helikopter seviyesi sistem mühendisliği kapsamındaki gereksinim yönetimi faaliyetlerinin icrası (sözleşme gereksinimlerinin belirlenmesi, sistem & alt sistem gereksinimlerinin belirlenmesi ve izlenebilirliğin sağlanması, gereksinim ve sözleşme değişikliklerinin yönetimi&takibi vb)

 • Platform seviyesi kalifikasyon faaliyetlerinin planlanması, koordine edilmesi. Kanıtların müşteriye sunulması. Kalifikasyon panel toplantılarının icrası.

 • Hava aracı uçuş manuellerinin hazırlığı sürecinde teknik koordinasyon sağlanması; hava aracı limitasyon ve bulguların yönetimi ve takibi

 • Helikopter sistemleri özelinde pilota ekranlardan sağlanacak gösterim, ikaz ve kontrollere yönelik gereksinim setinin ilgili disiplinlerle birlikte tanımlanması, bu gereksinimlerin doğrulanması, kullanıcı görüşleri doğrultusunda yapılacak güncellemelerin yansıtılması & takibi

 • Konsept aşamasındaki projeler için literatür araştırması, fayda/mahsur analizi, operasyonel konsept çalışmalarının icrası


Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin Makine, Elektronik, Havacılık ve Uçak Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,  

 • Sistem mühendisliği ve gereksinim/süreç yönetimi konularında temel düzeyde  yetkinliğe sahip olmak, 

 • DOORS, Teamcenter, Microsoft Office, Rhapsody gibi programlarda temel düzeyde  yetkinliğe sahip olmak, 

 •    Helikopterler tasarımı hakkında temel düzeyde  yetkinliğe sahip olmak, 
 • İyi düzeyde İngilizce bilmek (TOEFL 84+, IELTS 6,5+, TÖMER 79+, ITEP 4+)

 • Helikopter sistemleri konsunda temel düzeyde  yetkinliğe sahip olmak, 

Tercih Nedeni Olabilecek Ek Nitelikler

 • Sistem mühendisliği uygulamaları (örneğin SysML) konusunda temel düzeyde  yetkinliğe sahip olmak, 

 • Kalifikasyon, sertifikasyon gibi faaliyetlere/süreçlere yönelik temel düzeyde  yetkinliğe sahip olmak, 

 • Teknik İngilizce bilgisine sahip olmak