/

Sistem Entegrasyon ve Test Mühendisi

Ankara, Türkiye

İş Tanımı:

  • Proje test ana planı dokümanlarının hazırlanması, güncellenmesi ve süreçlerinin takibi.

  • İcra edilen montaj, yer, taksi ve uçuş testlerinin takibi, bulguların kaydedilmesi, arıza arama ve sonuç raporlarının takibi.

  • Bütünleşik testlerin icrası, prosedürlerinin hazırlanması, sonuçlarının raporlanması ve bulgularının takibi.

  • Test süreçlerinde ilgili disiplinler ile koordinasyonlarının sağlanması.

  • Saha kurulum/işletim faaliyetlerine destek.

Genel Nitelikler:

  • Sistem, Alt Sistem ve/veya birim seviyesi işlevsel test ve yöntemleri konusunda tecrübeye sahip olmak.

  • Eş zamanlı birden fazla projeye proaktif destek olabilmek.

  • Saha tecrübesine sahip olmak.

  • Havacılık standartları ve uygulamaları hakkında bilgi.

  • Arıza, analiz ve tespit yöntemi bilgisine sahip olmak.