/

Proje Mühendisi-

İş Tanımı

 

·         Proje veya program yönetim esasları çerçevesinde test tesisleri ve test ortamları, model mock-up ihtiyaçları, test hizmet alımları ve imalat tesisleri altyapı ihtiyaçlarının  veya hava  platformu alt sistem ihtiyaçlarının proje yönetimi ilke ve felsefesine bağlı kalarak ilgili sözleşmelerin imza öncesi ve imza sonrası yönetimini sağlamak.

·         Mühendislik faaliyetlerinin proje takvimine uygun olarak yönetilmesine yardımcı olmak, gerekli raporlama ve iş takibini yapmak

·         Sözleşme öncesi ve sözleşme imzası sonrası dönemlerini kapsayacak şekilde kapsam, bütçe, çizelge vd. planlarını hazırlamak ve yönetmek.

·         Ürün sistem mühendisliği çalışmalarına aktif katılım sağlamak, sistem mühendisliği çalışmalarının yönetilmesine yardımcı olmak,

·         Sorumlusu olduğu proje ile ilgili dokümanları güncel tutmak, takibini sağlamak, bu kapsamlarda ilgili raporlama faaliyetlerini yürütmek

·         Değişiklik ihtiyaçlarını değerlendirmek, proje değişiklik yönetimi esaslarına uygun şekilde faaliyetleri yönetmek ve müzakerelerini gerçekleştirmek

·         Teknik Bilgi İsteği (RFI/RFTI), Tahmini Fiyat İsteği (RFQ) ve Teklife Çağrı Dokümanları’nın (RFP) teknik ve idari kısımlarını hazırlamak

·         Teklif hazırlık, teklif değerlendirme, firma seçimi, müzakere ve tüm sözleşme öncesi süreçte ilgili iç yönergeler/kurallar uyarınca proje yöneticisi olarak alt komisyonu kurmak ve ilgili faaliyetlerini yürütmek.

·         Sorumlusu olduğu projeye ait altyüklenici firma ile alt sözleşme isterleri (rapor, dokümantasyon, denetim, onay, kabul, vb.) çerçevesinde faaliyetleri yürütmek.

 

Aranan Nitelikler

 

·         Üniversitelerin Endüstri, Havacılık ve Uzay, Uçak, Makina, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekanik/Mekatronik Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Metalurji bölümlerinden mezun olmak

·         İyi derecede İngilizce bilmek (TOEFL IBT 84+, IELTS 6,5+, TÖMER 79+, ITEP 4+)

·         MS excel ve MS Project başta olmak üzere MS Office araçlarına hakim olmak

·         Yurtiçi/Yurtdışı seyahat engeli bulunmamak

·         Müzakereci, sorgulayıcı, çözüm ve sonuç odaklı, yerinde ve gerektiğinde inisiyatif kullanabilmek,

·         Konfigürasyon ve dokümantasyon yönetim tecrübesi olmak,

·         Proje yönetimi süreçlerinde, bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

·         Yatırım süreçleri veya hava aracı alt sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 

Tercih Nedeni Olabilecek Ek Nitelikler·         En az 3 yıl savunma sanayii projeleri tecrübesine sahip olmak,

·         Catia, MRP gibi mühendislik ve üretim programlarında programlarında temel düzeyde bilgi sahibi olmak,

·         PMP Sertifikasına sahip olmak

·         ECSS standartlarına hakim olmak