/

Proje Mühendisi

Ankara, Türkiye

İş Tanımı:

 • Çok uluslu uydu sistemi geliştirme proje yönetim faaliyetlerini konu ile ilgili proje yönetimi süreçlerine uygun olarak yürütmek

 • Mühendislik birimlerinin proje takvim ve bütçesi açısından yönetilmesine yardımcı olmak, gerekli raporlama ve işlerin sürekli takibini yapmak

 • Detaylı veri tabloları oluşturmak ve hazırlanmış geniş kapsamlı mevcut tablolar ya da dosyalar üzerinde analiz çalışmaları yapmak

 • Teknik ve idari şartname kısıtları doğrultusunda ilgili mühendislik birimleri ile teklif hazırlık çalışmalarını uluslararası sözleşme öncesi süreçlerine göre yürüterek teklif hazırlamak

 • Teklif verilen müşteriler ve ürün/hizmet alınan alt yükleniciler ile sözleşme öncesi ve sonrası müzakereleri yürütmek

 • Yürütülen projelerdeki ilerlemeleri periyodik olarak raporlanmak, proje izleme ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirmek

 • Bölüm bünyesinde yürütülen raporlama, bütçe hazırlama ve koordinasyon faaliyetlerine katılmak

 

Temel Nitelikler:

 • Tercihen uzay/uydu sektöründe çalışmış olmak

 • Yurtdışı kısa veya uzun dönem (2 yıl ve üstü) seyahat engeli bulunmamak

 • Savunma sanayii alanında iş tecrübesine sahip olmak

 • Planlama, Raporlama ve planlanan işi takip etme becerisine sahip olmak

 

Tercih Nedeni Olabilecek Ek Nitelikler:

 • Tercihen ileri derecede İspanyolca veya Rusça veya Kazakça konuşabilmek ve yazı diline hakim olunması

 • Tercihen iş zekâsı uygulamalarında deneyimli olmak

 • MS Excel ve MS Project başta olmak üzere MS Office araçlarına hakim olmak