/

Otomatik Uçuş Kontrol Sistemi, Tasarım Mühendisi

Ankara, Türkiye

İş Tanımı:

 • Başta Gökbey helikopterimiz olmak üzere farklı projelerdeki helikopterlerin Otomatik Uçuş Kontrol Sisteminin ve buna bağlı alt sistemlerin tasarımlarının yürütüldüğü müdürlük içerisinde Uçuş Kontrol Tasarım Mühendisi olarak görev almak,

 • Helikopter uçuş kontrol sistemine yönelik mantık ve kontrol algoritma tasarımlarını gerçekleştirmek,

 • Helikopter otomatik uçuş kontrol sisteminde bulunan modlara ait sistem gereksinimleri yazmak, test etmek ve doğrulamak,

 • Uçuş kontrol sisteminin test ve doğrulama çalışmalarını gerçekleştirmek,

 • Geliştirme ve sertifikasyon süreçleri boyunca hazırlanacak gerekli dokümanların hazırlanmasına yardımcı olmak.

Kritik Nitelikler:

 • Üniversitelerin Havacılık ve Uzay, Uçak, Makine veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümlerden Mezun olmak,

 • İleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak (TÖMER 79+, TOEFL 84+, IELTS 6,5+),

 • İyi derecede Matlab/Simulink kullanma becerisine sahip olmak,

 • Mantık ve kontrol algoritmalarının oluşturuması, gerekli testlerin planlanması ve ilgili gereksinimlerin test ve doğrulanması konusunda deneyim sahibi olmak veya bu konularda çalışmaya istekli olmak,

 • Kararlılık-kontrol ve uçuş kalitesi ile ilgili tasarım gereksinimleri konularında bilgi sahibi olmak,

 • Hava araçlarının kararlılık-kontrol karakteristiği ve uçuş kalitesine yönelik tasarım ve analiz çalışmaları konusunda deneyim sahibi olmak veya bu konularda çalışmaya istekli olmak,

 • Temel sistem mühendisliği bilgisine sahip  ve gereksinim yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

 • C, C++, C#, Python gibi programlama dillerinden en az birisini temel düzeyde bilmek.

Tercih Nedeni Olabilecek Ek Nitelikler:

 • Savunma veya havacılık sektöründe benzer pozisyonda asgari 2 yıl tecrübeli olmak.