/

MRB/CA Kalite Mühendisi

Ankara, Türkiye

İŞ TANIMI:

 • Kalite teminatı hata raporlarında yer alan uygunsuzluklar ile ilgili gerekli tüm araştırma ve incelemeleri yapmak. 

 • Malzeme inceleme kurulu kapsamında kalite mühendisliği faaliyetlerini yerine getirmek,

 • Uygunsuzlukların tekrarını önlemeye yönelik gerekli düzeltici/önleyici işlemleri planlamak, başlatmak ve bunların uygulanmasını sağlamak.

 • Müşteri şikayetlerini gözden geçirmek, çözümler üretmek ve gerekli düzeltici/önleyici işlemleri planlamak, başlatmak ve bunların uygulanmasını sağlamak.

 • Müşterilerden ve şirket içi  denetimler neticesinde talep edilen düzeltici/önleyici işlemleri planlamak, başlatmak ve bunların uygulanmasını sağlamak.

 • Müşteri memnuniyetini ölçmek ve müşteri memnuniyet seviyesini iyileştirmek için gerekli işlemleri başlatmak,

 • Müşteri ve/veya şirket ihtiyaçlarına göre kalite yönetim planlarını ve dokümantasyonlarını hazırlamak,

 • Ürün ve süreç kalitesini belirlemek, ölçmek ve iyileştirmek amacıyla mevcut kalite yönetim sistemleri uygulamalarını yerine getirmek ve bunların geliştirmesini sağlayacak ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek.

 • Sürekli iyileştirme faaliyetleri konusunda çalışmalar yapmak.

 •  Bir kalite programını yürütmek ve idame etmek.

 •  Kaliteli ürünler sağlamak için müşteri/alıcılar/tedarikçiler ile arayüz sağlamak.

 

TEMEL NİTELİKLER:

 • Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin Makine, Metalurji ve Malzeme, Elektrik/Elektronik veya Uçak Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

 • Kalite yönetim sistemleri ve kalite kontrol konularında tecrübe sahibi olmak,

 • Kalite kontrol/test/ölçüm cihazlarıyla ve metotlarıya ilgili yeterli bilgiye ve deneyime sahip olmak,

 • Teknik resim ve model okuma ve anlama konusunda bilgi sahibi olmak,

 • Veri analizi, raporlama ve dokümantasyon becerileri yüksek olmak,

 • Problem çözme yeteneğine sahip olmak,

 • İyileştirme projeleri yapmaya istekli olmak,

 • Enerjik ve ekip çalışmasına yatkın, 

 • Planlama becerisi yüksek,

 • Sonuç odaklı çalışabilen, 

 • Kolay iletişim kurabilen,

 • Gelişime açık, 

 • Yoğun çalışma temposuna adapte olabilecek.

 TERCİH NEDENİ OLABİLECEK EK NİTELİKLER:

 •     Tercihen ISO 9001, AS 9100, AS 9110, AQAP 2110, AQAP 2310 standartlarına hakim, temel eğitim ve/veya iç tetkikçi sertifikalarına sahip olmak.

 •     Tercihen Easa part-21 ve Easa part-145 konularında deneyimli ve bilgi sahibi olmak.

 •     Tercihen kaizen, 6 sigma, spc gibi uygulamalar yapmış/projelerde çalışmış ve tecrübesi olmak.

 •   Tercihen belgelendirme ve sertifikasyon konusunda bilgi sahibi ve deneyimli olmak.