/

Konfigürasyon Yönetimi Mühendisi

Ankara, Türkiye

 

İŞ TANIMI


 • Konfigürasyon Yönetimi faaliyetlerinin tasarım, geliştirme ve üretim projeleri boyunca idamesi, Konfigürasyon Yönetim Planı’nın oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlamak,
 • Mühendislik değişiklik yönetimine liderlik edilmesi, değişikliklerin konfigürasyon yönetimi veri tabanına kayıt edilmesini, izlenmesini ve yerine getirilmesini sağlamak,
 • Proje kapsamında tasarlanacak ürünün ürün ağaçları, bom listeleri, teknik data veri paketi hazırlanması, veri tabanına işlenmesi, konfigürasyon yapısını ve bilgilerini ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak oluşturmak, güncellemek, ve takibini yapmak,
 • Dokümantasyon yapısını tanımlamak, numaralandırma ve doküman sisteminin yönetilmesini, raporlanmasını sağlamak,
 • Proje kapsamında otorite tarafından talep edilen ve konfigürasyon yönetimi bünyesinde oluşturulması gereken raporları hazırlamak,
 • Alt yüklenici konfigürasyon yönetim planlarının incelenmesi, altyüklenici tarafından önerilen mühendislik değişiklik isteklerinin değerlendirilmesini sağlamak,
 • Ürün ve ürünle ilişkili tüm mühendislik verileri arasındaki ilişkileri; Ürün Konfigürasyonu Yönetimi bakımından izlemek, gerekli süreçleri ve araçları oluşturmak, dokümante etmek, kontrolünü sağlamak ve raporlamak,GENEL NİTELİKLER


 • Üniversitelerin Makine, Havacılık, Uzay, Uçak, Bilgisayar, Elektrik/Elektronik, Haberleşme, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden en az lisans derecesiyle mezun olmak.
 • Konfigürasyon ilkeleri hakkında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.
 • İyi derecede İngilizce bilmek (TOEFL IBT 84+, IELTS 6,5, TÖMER 79+, ITEP 4+).      
 • Gereksinim Yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Değişiklik yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Bir ürünün oluşturulmasında ve idame ettirilmesinde kullanılan yazılımlar hakkında bilgi sahibi olmak.TERCİH NEDENİ OLABİLECEK EK NİTELİKLER


 • Havacılık - savunma ve / veya otomotiv sektörlerinde; konfigürasyon tanımlama, mühendislik ürün ağacı yönetimi ve konfigürasyon değişiklik yönetimi gibi konfigürasyon yönetimi süreçleri kapsamında çalışmış olmak.
 • Ürün geliştirme, üretim aşamalarında tasarım, kalite, bakım ve / veya üretim mühendisliği görevlerini en az 1 yıl üstlenmiş olmak.
 • İleri seviye Excel, VBA yetkinliğine sahip olmak.
 • Teamcenter, Enovia PLM araçlarında tecrübe sahibi olmak.