/

İş Metrikleri Analizi Mühendisi

Ankara, Türkiye

İş Tanımı

 • Helikopter GMY süreçlerinin incelenmesi, tanınmlanması, ölçümlenebilir olanların ortaya çıkarılması,

 • Ölçümlenebilir süreçler için sistemlerden verinin temini, temizlenmesi, kullanım için yapılandırılması,

 • Kullanıma uygun hale getirilen verilerin anlık veya belirli periyotlarla çeşitli platformlara taşınması,

 • Ölçümlenemeyen süreçler hakkında girdi-çıktı ilişkisine dayanarak durum raporları hazırlanması,

 • Dünyada işzekası, veri madenciliği konusunda yeni teknolojilerin takibi, TUSAŞ'a uygun olanlarının aktarılması.


Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin Makine, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

 • Veri Analizi ve Raporlama konusunda tecrübeye sahip olmak,

 • ERP sistemleri ve kullanımları hakkında tecrübeye sahip olmak,

 •    Süreç Tanımlama, girdi-çıktı matrisi, RACI matrisi vb. konularında bilgi sahibi olmak,
 • İyi düzeyde İngilizce bilmek (TOEFL 84+, IELTS 6,5+, TÖMER 79+, ITEP 4+)

 • Seri veya proje bazlı fiziksel ürün üreten firmalarda tecrübe sahibi olmak (en az staj yapmak),

 • Havacılık Endüstrisi ve ürünleri hakkında temel bilgiye sahip olmak,

Tercih Nedeni Olabilecek Ek Nitelikler

 • İş Zekası Platformları konusunda tecrübe veya bilgisi bulunmak,

 • Rapor yazma, sunum hazırlama gibi konularda tecrübe sahibi olmak, mümkünse örnek göstermek.