/

İş Analizi Mühendisi

Ankara, Türkiye

 • İş Analizi Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında süreç tanımlama, maliyet analizi, ürün analizi, rakip analizi, metriklerle ölçüm konularında verilen görevlerle ilgili literatür taramaları yapmak, analizlerde bulunmak ve mühendislik çözümleri üretmek.

 • Rakip analizi çalışmaları icra ederek ürünlerimiz ile ilgili niteliksel piyasa konumlandırması yapmak, fiyat belirleme çalışmalarına girdi sağlamak.

 • Potansiyel müşterilerimizle irtibata geçerek farklı konfigürasyon ve rollerdeki ürün beklentilerini analiz etmek ve raporlamak.

 • Sektördeki gelişmeleri takip etmek ve yeni teknolojilerle ilgili araştırmalarda bulunmak.

 • Şirket içerisinde faaliyet gösteren iç iş paydaşlarının (üretim, program, tasarım) birbirleri ile olan ilişkilerini ve iş gereksinimlerini analiz etmek, girdi/çıktı bağlantılarını belirlemek ve haritalandırmak.

 • Helikopter Genel Müdür Yardımcılığı bünyesindeki programlar kapsamında, öğrenilen dersler faaliyetlerini yürütmek.

 • Dış iş paydaş analizi çalışmaları kapsamında gerektiğinde işbirliği fırsatlarını ortaya çıkarmaya yönelik bölgesel üretim ve tasarım kabiliyeti analizlerinde bulunmak ve raporlamak.

 • İhtiyaç duyulan tasarım, üretim ve diğer faaliyetlerde ölçülebilir süreçleri belirlemek, bu süreçlerin metrikler aracılığıyla izlenebilirliğini sağlamak üzere çalışmalarda bulunmak.

 • Ürün ağacı ve sistem bazında gerçekleştirilen maliyet analizi çalışmalarına katkı sağlamak


Temel Nitelikler

 • Mühendislik fakültelerinin Makine, Havacılık, Uçak, Bilgisayar, Metalürji vb. bölümlerinden mezun olmak.

 • Yazılı ve sözel iyi derecede İngilizce seviyesine sahip olmak, (TOEFL: 84+,TÖMER: 79+,IELTS: 6,5+)

 • Analitik ve soyut düşünebilen, yaratıcı, araştırmaya ve öğrenmeye açık, iletişim kabiliyeti yüksek, sorumluluk sahibi, planlı ve düzenli çalışabilen, detaylara önem veren.