/

Hasara Dayanım Mühendisi TF-X

Ankara, Türkiye

Milli Muharip Uçak Geliştirme Projesi kapmsamında görev alacak takım arkadaşları arıyoruz. İş tanımı ve adaylarda aranan nitelikler aşağıda belirtilmiştir.

 

İŞ TANIMI

 • Tasarım konsept ve alternatiflerinin hasara dayanım (Vulnerability) açısından analiz edilmesi ve gerekli tasarım girdilerinin sağlanması
 • Tasarım konsept ve alternatiflerinin nicel olarak değerlendirilebilmesi için hasara dayanım araç ve araç setlerinin oluşturulması
 • İlgili tasarım ekiplerine hasara dayanım ile ilgili nitel (kalitatif) tavsiye ve yönlendirmelerde bulunmak.
 • Uluslararası ve askeri standartlar da göz önüne alınarak hasar tahmin metot ve modellerinin geliştirilmesi
 • Gerekmesi durumunda balistik ve yüksek enerji silahlarına karşı hasara dayanım deneysel test programlarının tanımlanması
 • Hasara Dayanım gereksinimlerine girdi oluşturmak için proje içerisinde gerekli koordinasyonların icra edilmesi
 • Geliştirilecek model ve metodolojilerin doğrulama ve geçerleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • Geliştirilecek model ve metodolojilerin dokümantasyonunun oluşturulması

 

TEMEL NİTELİKLER

 • Tercihen bölümlerin Havacılık – Uzay mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Makina Mühendisliği ve ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olmak
 • Çarpışma ve Hasara Dayanım (Vulnerability) analizleri alanında en az 5 yıl iş tecrübesi.
 • İyi derecede İngilizce Okuma/Anlama/Yazma bilmek

 

TERCİH NEDENİ OLABİLECEK EK NİTELİKLER

 • Rafta hazır (COTS) çözücü ve pre-post programlarını (LS DYNA, HYPERMESH vb.) daha önceden kullanmış olmak
 • Havacılık ve Uzay malzeme teknolojileri üzerine uzmanlık sahibi olmak
 • Çarpışma / Hasara Dayanım (Vulnerability) Analizleri üzerine yüksek lisans ya da doktora derecesine sahip olmak
 • Çarpışma analizlerinde malzeme veri tabanı oluşturmak üzere malzeme test isterlerini hazırlamak, test sonrası oluşan verileri derlemek
 • C/C++ /Java/MATLAB tabanlı kodlamaların yapılması, rafta hazır analiz araçlarında kütüphane oluşturulması ve eklenmesi