/

Emniyet ve Kaza Kırım Mühendisi

Ankara, Türkiye

 

İŞ TANIMI

 • Emniyet Yönetim Sistemi kurmak, idame etmek, izlemek ve sürekli iyileştirmesini sağlamak

 • Emniyet Risk Yönetimi kapsamında Tehlike Tanımlama ve Emniyet Risk Değerlendirmesi ve indirgeme faaliyetlerini güvence altına almak

 • Emniyet Performans Metriklerini (SPI), Emniyet Performans İzleme ve Ölçme faaliyetlerini belirlemek, ölçmek ve sorumlu yöneticilere raporlamak

 • Emniyet Yönetim Sistemi kapsamında tasarım, üretim, uçuş, bakım ve diğer havacılık faaliyetleri temsilcileri ile gerekli koordinasyonu sağlamak

 • Emniyet kültürünün yaygınlaştırılması kapsamında eğitim ve öğretim faaliyetleri gerçekleştirmek ile TUSAŞ organizasyonunda farkındalık ve bilinç oluşturmak

 • Uçuş öncesinde artık kalan uçuş emniyet risklerinin kabulü ve uçuş operasyonlarının devamı için risk sahipleri ile gerekli koordinasyonu kurmak

 • Uçuştaki hava araçlarının uçuşlar boyunca uçuş izni ve uçuş koşullarında tanımlı içeriğe uygun kaldığının güvence altına alınması için gerekli tedbirleri almak

 • Sivil ve askeri mevzuat ile TUSAŞ politika ve el kitaplarına uygun olarak hava aracı kaza kırım, olay ve ciddi olaylara ilişkin inceleme ve değerlendirme faaliyetlerini bizzat yürütmek veya sorumlu resmi makamlar ile gerekli işbirliğinin sağlanması için koordinasyon noktası olarak görev yapmak

 • Kazalara ilişkin yerinde müdahale, soruşturma, inceleme, sonuçlarının belirlenmesi ve raporlama faaliyetlerini gerçekleştirmek

 • Enkazın kaldırılması, taşınması ve toplanan delillerin tesiste korunmasını sağlamak. Delillerin ilgililer ile kontrollü paylaşımını güvence altına almak

 • Şirketimiz bölümlerine hava aracı kaza incelemeleri için gerekli konularda yardım ve bilgi desteğinde bulunmak

 • Hava aracı kaza olayının açıklığa kavuşması için gerekli bilgileri talep etmek, incelemek ve rapora esas olan kanıtları oluşturmak

 • Dünyadaki diğer hava araçları kazalarını incelemek ve şirketimiz ilgili birimlerini bilgilendirmek

 

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin Makine, Mekatronik, Metalurji, Malzeme, Havacılık, Uzay, Uçak, İmalat, Elektrik, Elektronik, Sistem Mühendisliği bölümlerinden en az lisans derecesine sahip olmak

 • İyi derecede İngilizce bilmek, (TOEFL 84+, IELTS 6,5+, TÖMER 79+, ITEP 4+)   

 • Emniyet ve güvenilirlik konularında temel/orta düzey  yetkinliğe sahip olmak      

 • Emniyet yönetimi konularında bilgi sahibi olmak

 • Hava aracı kaza incelemeleri için bilgi ve tecrübe sahibi olmak

 • Problem çözme yeteneğine sahip olmak                

 • Ekip çalışmasına yatkın olmak

 • Şirket içi ve şirket dışındaki paydaşların farklı yönetim seviyesi ve farklı uzmanlık alanlarındaki çalışanlarıyla açık, güvenilir ve etkin olarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek


TERCİH NEDENİ OLABİLECEK EK NİTELİKLER

 • Tasarım, Üretim ve/veya Uçuş ve Yer İşlemleri süreçleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

 • Hava aracı sistemleri ve çalışma prensipleri konusunda genel bilgiye sahip olmak

 • Emniyet analizleri ve risk yönetimi konularında bilgi sahibi olmak

 • Yazılı ve sözlü iletişim becerileri gelişmiş olmak, ilişki ve stres yönetimi becerisine sahip olmak

 • Kalite, emniyet ve güvenilirlik, ürün teminatı konularında çalışmış olmak

 •  Veri Analizi, performans izleme ve ölçme konularında bilgi sahibi olmak