/

Döner Kanat Teknolojileri Merkezi Mühendisi

Ankara, Türkiye

İş Tanımı:

 • Helikopter teknolojilerinin yoğun olarak takibi ve proje konularının tespit edilmesi, kurgulanması, başlatılması ve yönetilmesi. Tüm proje paydaşlarıyla  (Üniversiteler, SSB, Tübitak ve Diğer Kurumlar, Kobiler, Alt Yükleniciler) koordinasyonun sağlanması, resmi görüşmelerin ve yazışmaların yapılması

 • ARGE Proje Yönetimi (Bütçe ve Takvimsel kontrol, iş paketlerinin yönetimi), detaylı proje raporların ve sunumların hazırlanması

 • Üretim, Tasarım, Prototip, Program Yönetimi, Mali İşler gibi TUSAŞ iç birimleri ile projelerin şirket içi tüm iş paketlerinin yürütülmesinin ve takibinin sağlanması

 • Projelerin bir parçası olarak çalışarak, adayın uzmanlık alanlarına göre projeye teknik girdi sağlanması

Kritik Nitelikler:

 • Yenilikçi İtki sistemleri, aerodinamik yapılar, aviyonik sistemler, elektronik harp sistemleri, mekanik ve yapısal sistemler, havacılık malzemeleri gibi konular hakkında bilgi sahibi olmak

 • Mevcut Durum Analizi, Teknoloji Hazırlık Seviyesi Analizi, Alt Yapı ve Gereksinim Analizi, Proje Kurgulaması ve Yönetimi konularında bilgi ya da tecrübe sahibi olmak

 • Helikopter, Uçak, Roket ya da Uzay teknolojilerine teknolojilerinde bilgi sahibi olmak

Tercih Nedeni Olabilecek Ek Nitelikler:

 • Havacılık ve Savunma Sanayi tecrübesi

 • 5 yıl ve üzeri tecrübeli olması (Her hangi bir üretim ya da tasarım alanında)

 • Endüstri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İşletme, Metalurji ve Malzeme mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik/Elektronik Mühendisliği, İleri Teknolojiler, Nanoteknoloji, Sivil Havacılık ya da Havacılık Yönetimi bölümlerinde yüksek lisans ya da doktora derecesinin olması

 • Proje yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak

Not:

 • Uçak/Havacılık/Uzay Mühendisliği lisans mezunları dışındaki adaylarda, bu alanlarda yüksek lisans ya da en 2 yıl havacılık/savunma sanayi tecrübe aranacaktır.

 • Adayın teknik bilgi ve uzmanlık seviyesine göre yürütülen projelere araştırmacı olarak eklenecek olup teknik çalışmalar da beklenecektir.