/

Alt Sözleşme Yöneticisi / Yardımcı Sanayi

Ankara, Türkiye

      İş Tanımı:

      Yerli ve milli imkânlarla tasarım ve üretim gerçekleştiren firma ve kuruluşlara ziyaretler düzenleyerek, tasarım kabiliyetlerine, bilgi ve tecrübe seviyelerine ve üretim altyapılarına göre Firma Veri Tabanı (FVT) oluşturmak, 

      Hava aracı sistem ve komponentleri için Program Yönetimleri tarafından iletilen yerli ve milli imkânlarla üretim taleplerini inceleyerek, yerli ve milli imkânlarla ilgili sistem ve / veya komponentlerin üretilmesinin fizibilite çalışmasını yapmak,

      Firma Veri Tabanı oluşturma faaliyeti ile belirlenmiş firmaların kabiliyetlerini eşleştirerek, ilgili yerlileştirme faaliyeti için teklif alınacak firmaları (Aday firma) belirlemek,      Firmaların TUSAŞ standartlarınca kabul edilebilir olgunluktaki tekliflerini değerlendirmek için ilgili projede çalışan birim personeli ile bir alt komisyon kurulmasını koordine etmek,      İhale süreci sonrasında ihaleyi kazanan firma ile ilgili yerlileştirme iş paketinin başlatılabilmesi için Alt Sözleşme hazırlamak, Alt Sözleşme eklerinin oluşturulması, Alt Sözleşme imzalanması ve P / O (Sipariş Emri) düzenlenmesi süreçlerini yürütmek,

      Proje sırasında mihenk taşlarının projeye göre tamamlanmasını kontrol etmek, sözleşmeye göre planlı toplantıları organize ederek, her başarılan mihenk taşı için firma hak edişlerini hesaplayarak fatura ödemelerini / muhasebesel mahsuplaşmaları gerçekleştirmek. 

      Kritik Nitelikler:
      Program tarafından gelen sistem ister dokümanlarını anlayıp Teklife Çağrı Dokümanaları hazırlayarak teklif çalışmalarınde etkili yürütülmesi,
      Teklifin eksiksiz şekilde alınabilemesi için gelen teklifleri analiz edebilemesi,
      Sözleşme süreçlerine tamamiyle hakim olup, ihale sürecinden ürün teslimatına kadar bütün kilometre taşlarını takip edebilmesi,
      Raporlama, doküman hazırlama konularında istekli ve deneyimli,
      Toplantı yönetimi ve sunum becerisi olan,
      Multi disipline yönelik iletişim becerileri güçlü şirket içi ve alt yüklenicilerle etkin çalışmaya yatkın,
      Hava araçlarının farklı alt sistemlerinde aynı anda çalışmayı yürütmek için planlama ve zaman yönetimi alanında başarılı.

      Tercih Nedeni Olabilecek Ek Nitelikler:


      Yeniliklere açık ve sürekli kendini geliştirme eğilimi,

      Problem çözmeye yönelik yeni yaklaşımlar geliştirebilen,

      Araştırma ve uygulama kabiliyeti olan,

      Aktif araç kullanabilebilen.