/

Alt Sözleşme Yöneticisi

İŞ TANIMI

 • TUSAŞ' ın ürettiği tüm hava araçlarının sistem/malzeme/hizmet tedariklerinin proje gereksinimlerine göre ve sözleşme şartlarına uygun şekilde tedarik edilmesi ,              

 • Tedariklerin yurt içi ve yurt dışı tedarikçilerden yapılması amacı ile tüm ihale sürecinin yönetilmesi,

 • Tedarik sözleşme müzakerelerinin yapılması,

 • Tüm sözleşme yürütme faaliyetlerinin (teknik/idari/ticari) yürütülmesi / koordine edilmesi,      

 • Alt yüklenici hak edişlerinin takibi ve ödemelerin zamana uygun olarak yapılmasının sağlanması,                                    

 • Teminat mektubu, ihraç lisansı vb. değerli evrak ve belgelerin takibinin yapılması,    

 • Proje için belirlenen önemli hususların iç paydaşlar arasında koordinasyonunun sağlanması,                              

 • Sipariş emirlerinin düzenlenmesi ve sözleşme revizyonlarının yapılması,                         

 • Kapsam dışı işlerin ve sözleşme kapsamındaki uyuşmazlıkların müzakere edilmesi,GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin Makine, Uçak, Havacılık ve Uzay, Elektrik Elektronik, Malzeme veya Kimya Mühendisliği bölümlerinden en az lisans derecesiyle mezun olmak,

 • İyi derecede İngilizce dil bilgisine sahip olmak (TOEFL 84+, IELTS 6.5+, TÖMER 79+, ITEP 4+),

 • İş tanımında belirtilmiş olan alanlarda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak        

 • Sözleşme süreçlerine hakim,     

 • Temel finans bilgisine sahip olmak

 • Seyahat engeli bulunmamak

TERCİH NEDENİ OLABİLECEK EK NİTELİKLER

 •        Herhangi bir ERP kullanım tecrübesine sahip olmak,

 •        Savunma sanayi sektör deneyimine sahip olmak,                           

 •        İkinci bir yabancı dil bilmek,

 •        Temel Sözleşme hukuku bilgisine sahip olmak,  

 •        Dış Ticaret uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak.