/

Yük Mühendisi

Ankara, Turkey

İş Tanımı

 •          Uçak tasarım ve geliştirme projelerinde hesaplama sonuçlarını ve test verilerini kullanarak yapısal yük analizi aktivitelerini gerçekleştirmek

 •        Yük konusundaki sertifikasyon ve sözleşme gereksinimlerini yorumlamak, uyum gösterim yöntemlerini belirlemek

 • Aerodinamik basınç dağılımlarını incelemek ve aerodinamik yük modelini hazırlamak

 • Atalet kırılımlarını incelemek, kütle durumlarını belirlemek ve atalet yük modelini hazırlamak

 • Hava aracı ve komponent seviyesi uçuş, iniş ve diğer yük hesaplamalarını gerçekleştirmek

 •           Uçuş ve iniş yük koşullarını belirlemek ve trim/benzetim sonuçlarını yorumlamak  

 •  Analiz sonucu ortaya konan yük zarflarını yorumlamak ve kritik yük durumlarını seçmek

 •  Statik dayanım ve yorulma yapısal analizleri için noktasal yükleri hazırlamak

 •  Sertifikasyon ve geliştirme için yapılan tüm yük çalışmalarını raporlamak

 •  Rüzgâr tüneli, yer ve uçuş test ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili testlere katılım sağlamak, test istek ve sonuç dokümanlarını hazırlamak

 • Yük analizi faaliyetleri için yazılım araçları geliştirmek, yeni kabiliyetlerin geçerlilik çalışmalarını yapmak

 • Hava aracı tasarımına gerekli girdileri sağlamak, özel durumlar için çözümler sunmak, ihtiyaç olduğunda limitasyon tanımlamak

Genel Nitelikler

 •          Üniversitelerin mühendislik fakültelerinin Havacılık ve Uzay, Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden en az lisans derecesiyle mezun olmak,

 • İyi derecede İngilizce bilmek (TOEFL IBT 84+, IELTS 6,5+, TÖMER 79+)

 • Statik yük analizi konusunda tecrübe ve/veya bilgi sahibi olmak

 • Aerodinamik ve uçuş dinamiği konusunda tecrübe ve/veya bilgi sahibi olmak

 • Havacılık yapıları konusunda tecrübe ve/veya bilgi sahibi olmak

 • Sonlu elemanlar metodu analiz ve yük yazılımları (NASTRAN, PATRAN, ZAERO, ZONAIR), Tecplot ve MS Office programlarını kullanma becerisine sahip olmak

 •  Fortran/Matlab/Visual Basic kullanarak yazılım geliştirme/kodlama konularında tecrübe ve/veya bilgi sahibi olmak

Tercih Nedeni Olabilecek Ek nitelikler

 •          Dinamik yük analizi konusunda tecrübe ve/veya bilgi sahibi olmak  

 •       Hava aracı standartları ve yük sertifikasyonu konusunda tecrübe ve/veya bilgi sahibi olmak