/

Yazılım Test Mühendisi

Ankara, Turkey

İş Tanımı

 • Projelerin test durum ve senaryolarını hazırlamak

 • Senaryolara uygun test sürecini gerçekleştirmek 

 • Test sonuçlarını dökümante ederek, karşılaşılan hataları ve önerileri ilgili birimlere raporlamak ve bunların çözümünü takip etmek 

 •  Kullanıcı kabul testleri ile ilgili çalışmaları yapmak 

 • Uygulamaya alındıktan sonra ortaya çıkan sıkıntıları ilgili birimlere iletmek ve bunların çözümünü takip etmek

 • İhtiyaçlar doğrultusunda gerekli test otomasyon çalışmalarını yapmak, fonksiyonel olmayan testleri hazırlamak ve bu testlerin sürekliliğini sağlamak

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği ya da Yazılım Mühendisliği bölümünden en az lisans derecesiyle mezun olmak

 • İyi derecede İngilizce biliyor olmak (TOEFL IBT 84+, IELTS 6,5+, TÖMER 79+)

 • Yazılım test araçlarını ve hata takip ve raporlama araçlarını etkin kullanmak,

 • Yazılım test metodolojileri ve süreçlerine hakim olmak

 • Java tabanlı uygulamaları için test yapabilecek düzeyde yazılım geliştirme bilgisine sahip olmak 

 • Yazılım test otomasyonu konusunda tecrübeli olmak 

 • Yazılım geliştirme süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak 

 • Yazılım test faaliyetleri konusunda en az 2 yıl deneyim sahibi olmak 

 • Selenium Webdriver, Jenkins, SoapUI gibi test otomasyon sistemlerinden en az biri  konusunda deneyimli olmak

Tercih Nedeni Olabilecek Ek Nitelikler

 • ISTQB veya CSTE ‘Yazılım Test Uzmanı’ sertifikalarından birine sahip olmak

 • CMMI, ISO Kalite Yönetim Sistemleri konusunda bilgili olmak 

 • Microsoft TFS, SONAR konularında bilgi sahibi olmak 

 • Yazılım kalite süreçleri, ölçme, değerlendirme ve analiz hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak