/

Yapısal Analiz - Yorulma ve Hasara Tolerans Mühendisi

Ankara, Turkey

İş Tanımı

 •           Yapının kritik elemanlarının belirlenmesi

 • Yorulma ve hasara tolerans analizlerinin gerçekleştirilmesi, ömür tahminlerinin yapılması

 •  İlgili teknik resim onay taleplerinin değerlendirilmesi

 •  Yapısal test ihtiyaçlarının belirlenmesi ve test istek dokümanlarının hazırlanması

 • Test numunesine uygulanacak yüklerin ve spektrumun belirlenmesi,

 •  Enstrümantasyon konumlarının tanımlanması

 • Test muayene programının hazırlanması

 • Test sürecinde elde edilen bulguların değerlendirilmesi ve ilgili teknik raporların hazırlanması

 •  Analiz/test sonuçları ile öngörülen bölgeler için yapısal muayene zamanlarının belirlenmesi

 •  Kontrol noktalarına uygulanacak tahribatsız muayene yöntemlerinin belirlenmesine yönelik gerekli verilerin sağlanması

 •  Analiz raporlarının ve sertifikasyon dokümanlarının hazırlanması

 • Tamir çözümü ve tasarım değişikliği önerilerinin değerlendirilmesi

Genel Nitelikler

 •          Üniversitelerin mühendislik fakültelerinin Makine, Havacılık ve Uzay, Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden en az lisans derecesiyle mezun olmak,

 • İyi derecede İngilizce bilmek (TOEFL IBT 84+, IELTS 6,5+, TÖMER 79+)

 •  Sonlu eleman yazılımlarından (MSC.Nastran/Patran, Hypermesh, Abaqus, Ansys, vb.) en az birinde deneyimli olmak

 •  Teamcenter ve Catia programlarını temel düzeyde kullanabiliyor olmak

 •  MS Ofis programlarını iyi seviyede kullanabiliyor olmak

Tercih Nedeni Olabilecek Ek Nitelikler

 •           Yorulma ve hasara tolerans analizleri konusunda deneyimli olmak

 • Yorulma ve hasara tolerans testleri konusunda deneyimli olmak

 •  Metalik ve kompozit malzemeler hakkında bilgili olmak

 •  Sertifikasyon gereksinimleri ve süreçleri konusunda deneyimli olmak