/

Yapı Dinamiği Mühendisi

Ankara, Turkey

İş Tanımı

·         Yapı dinamiği konusundaki sertifikasyon ve sözleşmesel gereksinimlerin değerlendirilmesi ve uyum gösterim yöntemlerinin belirlenmesi

·         Hava aracı ve komponent seviyesi yapı dinamiği modellerinin hazırlanması, dinamik analizlerin gerçekleştirilmesi ve raporlanması

·         Yapı dinamiği gereksinimlerine yönelik yer ve uçuş test ihtiyaçlarının belirlenmesi, ilgili testlere katılım sağlanması, gerekli test istek ve sonuç dokümanlarının hazırlanması

·         Hava aracının mekanik çevresel çalışma koşulları bakımından haritalamasının hazırlanması ve ekipmanların çevresel şartlara uyumunun değerlendirilmesi

·         Hava aracı tasarımına gerekli girdilerin sağlanması ve gerekli durumlarda limitasyonların tanımlanması

 

Genel Nitelikler

·         Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden Makine, Havacılık ve Uzay, Uçak mühendisliği bölümlerinden en az lisans derecesiyle mezun olmak,

·         İyi derecede İngilizce bilmek (TOEFL IBT 84+, IELTS 6,5+, TÖMER79+ )

·         Yapı dinamiği tecrübesine ya da bilgisi olmak,

·         Mekanik titreşimler bilgisine sahip olmak,

·         Havacılık yapıları bilgisine ya da tecrübesine sahip olmak,

·         Sonlu elemanlar modelleme ve analiz tecrübesine sahip olmak,

Tercih Nedeni Olabilecek Ek Nitelikler

·         Hava aracı standartları ve sertifikasyon konusunda tecrübesine sahip olmak,

·         Akustik modelleme ve analiz tecrübesine sahip olmak,

·         Aeroelastik modelleme ve analiz tecrübesine sahip olmak,

·         Çarpma/çarpışma analizleri bilgisine sahip olmak,