/

Ürün Teminatı Mühendisi

İş Tanımı

·         Sözleşme gereksinimlerine uyumu desteklemek, izlemek ve kontrol etmek

·         Proje Kalite hedef ve amaçlarına uyumun desteklenmesi ve izlenmesi

·         Sistem/Süreç/Ürün katmanlarında gerek Organizasyon içi gerek alt yükleniciler seviyesinde denetim, inceleme, tasarım süreç kabiliyet değerlendirmeleri, süreç performans ölçümleri, sorumlu olacağı iş paketi kapsamında risk bazlı planlama ve uygulama, aksiyon yönetimi

·         Projenin "ilk seferde doğru" için desteklenmesi

·         Kalite ile ilgili problemlerin çözülmesi için projenin desteklenmesi

·         MMU kalite Yönetimi prosedürlerinin/süreçlerinin/metodlarının oluşturulmasına destek vermek

·         Proje Kalite kontrol noktalarının ve metriklerinin belirlenmesi

·         Altyüklenici değerlendirme, izleme ve kontrol faaliyetlerini yürütmek

·         Sorumlu olacağı iş paketi kapsamında merkezi birimler, müşteri ve son kullanıcı ile irtibat noktası olmak, merkezi birimlerle işbirliği, kalite entegrasyonu

·         Kalite faaliyetlerinin analizi ve MMU Ürün Teminatı şefine raporlanması

 

Aranan Nitelikler

·         Üniversitelerin Makine, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Havacılık, Uzay ve Uçak, Fizik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak

·         İyi derecede İngilizce biliyor olmak (TOEFL IBT 84+, IELTS 6,5+, TÖMER 79+, ITEP 4+)

·         Kalite Yönetim Sistemleri bilgisi veya tecrübesine sahip olmak, 

·         Ürün Geliştirme Süreçleri bilgisi veya tecrübesine sahip olmak,                

·         Sözleşme ve ilgili standartları, regülasyonları okuma, anlama ve uyum izleme yetkinliğine sahip olmak

·         Gereksinim-Ürün-Süreç arası ilişkileri kurabilme ve uyumsuzlukları belirleyebilme/değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak              

Tercih Nedeni Olabilecek Ek Nitelikler

·         Kalite Yönetim Standartlarından en az birinde baş denetçi sertifikası sahibi olunmakHavacılık ve/veya Savunma Sanayiinde tecrübesine sahip olmak