/

Üretim Planlama ve Kontrol Mühendisi

Ankara, Turkey

İŞ TANIMI

·    TUSAŞ bünyesindeki projelerde, proje takvimine uygun olarak NC, kompozit, sac metal, kablaj, montaj ve Yardımcı Sanayiden temin edilecek parçaların üretim planlama, koordinasyon ve takibini yapmak.                          

·     Sorumlu olduğu planlama alanlarında günlük/haftalık/aylık raporlar hazırlamak.

·     Yapılan planlamaların, ilgili üretim birimleri tarafından yürütülmesini koordine etmek.           

·     Proje takvimini aksatabilecek potansiyel durumları tespit ederek TUSAŞ içi gerekli koordinasyonu sağlamak.                                  

·     İş etütleri yaparak kaynakların en verimli şekilde kullanımını sağlamak.        

·     Zamanında tamamlanamayıp geç kalan parçalar için alanında düzeltici/önleyici işlem başlatmak; aksiyon planlarını takip etmek.                        

·     İş süreçlerinin iyileştirilmesine ve üretim verimliliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak.                                

·    Yerli ve yabancı Yan Sanayi firmaları tarafından gerçekleştirilen her türlü parça imalatının Ana Teslimat Planları ve program hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli planlamaları yapmak, öncelikleri belirlemek, uygulamayı kontrol etmek, aksayan tarafları ilgili bölümlerle koordine ederek ek tedbirler alınmasını sağlamak.                          

 

GENEL NİTELİKLER

·         Üniversitelerin Makine, Metalurji ve Malzeme, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birinden en az lisans derecesine sahip olmak.

·         İyi derecede İngilizce bilmek (TOEFL 84+, IELTS 6,5+, TÖMER 79+, ITEP 4+).

·         ERP/MRP konusunda bilgi sahibi olmak.                   

·         İleri derecede Excel bilgisine sahip olmak      

·         Üretim ve Malzeme Planlama konusunda min. 2 yıl tecrübe sahibi olmak.
                                         

TERCİH NEDENİ OLABİLECEK EK NİTELİKLER

·         Excel Macro ve SQL bilgisine sahip olmak                 

·        MS Project, ileri düzeyde Microsoft Power Point, Word bilgisine sahip olmak