/

Türbin İtki Sistemleri Tasarım Mühendisi

İş Tanımı


 • Gaz türbinli itki sistemi (turbofan ve turbojet) ve alt sistemleri (dişli kutusu, jeneratör, alternatör vb.) için tasarım, test ve entegrasyon faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sistem mimarisinin oluşturulması, sistem tasarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, doküman ya da yardımcı dokümanlar gibi proje çıktılarının hazırlanması ve sunulması,
 • Sistem ve alt sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, test, doğrulama ve geçerleme faaliyetlerinin yönetilmesi,
 • Test faaliyetlerine katılım sağlanması, test verilerinin değerlendirilmesi ve raporlanması,
 • Sahadan gelecek problemlerin takibi, değerlendirilmesi, çözüm üretilmesi ve raporlanması
 • Birlikte görev alacağı proje gruplarına destek vermesi ve proje hedeflerinin sağlanması amacıyla sorumlu olduğu sistemler için süreç yönetiminin planlanması,
 • Tasarım ve analizlerde elde edilen pratiklerin takım arkadaşlarına aktarılması için çalışmalar yapılması ve/veya ilgili kişilere mentörlük sağlanması.Genel Nitelikler


 • Üniversitelerin Makina, Havacılık veya Uçak Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,
 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak (IELTS 6,5+ ; TOEFL 84+ ; TÖMER 79+ ; ITEP 4+).
 • Mekanik tasarım ilkelerine hâkim olmak,
 • Tasarlayacağı sistemin üretilebilirliğini dikkate alabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
 • Geometrik ölçülendirme ve toleranslandırma konularında bilgi sahibi olmak,
 • Gaz türbinli motorların çalışma mantığına hâkim olup, motor kontrol sistemleri hakkında temel bilgi sahibi olmak
 • Dinamik çalışma koşullarına uyum sağlamak, zamanını verimli kullanabilmek
 • Tecrübeli olduğu ve bildiği teknik konularda inisiyatif alabilmek ve karar verebilmek, işin ilerlemesinde öncü olabilmek,
 • İletişim yönü kuvvetli olmak,
 • Seyahat engeli bulunmamak,
 • Takım çalışmasına yatkın olmak.
Tercih Nedeni Olabilecek Ek Nitelikler


 • Benzer pozisyonda minimum 3 yıl deneyime sahip olmak,
 • Gaz Türbinli motorların geliştirilmesi, test ve doğrulanması, entegrasyonu ve gereksinimlerinin oluşturulması hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Termodinamik, ısı transferi ve akışkan sistemler konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Hesaplamalı akışkanlar dinamiği konularına hâkim olmak,
 • Serbest akışlar, kanal içi akışlar konularında bilgi sahibi olmak,
 • Gerçekleştirilecek olan emme kanalı, egzoz nozülü tasarımlarında kullanılmak üzere ses altı, ses ötesi ve ses üstü akışlar konusunda bilgi sahibi olması,
 • Gaz türbinli motorların seçiminde ve performansında (0D-1D boyutlu çevrim analizi) kullanılmak üzere GasTurb, GSP (Gas turbine simulation program) vb. programlarını kullanmış ya da bilgi sahibi olmak,
 • Gaz türbinli motorların kompartımanlarının soğutulması konularında akış ve termal analizleri yapmak,
 • Motor termodinamik hesaplamaları için daha önceden Excel, Matlab, Simulink, Mathcad programlarında basit ve/veya detaylı hesaplama araçları geliştirmiş olmak.