/

Takım Tasarım Mühendisi

Ankara, Turkey

 

İŞ TANIMI

 • TUSAŞ bünyesindeki projeler kapsamında takımların tasarım, malzeme ve üretim metotlarını değerlendirerek en uygun tasarım çözümüne karar vermek, takımların 3D modellerini oluşturmak ve 3D modeli oluşturulan takımların yapılan takımların alt detay kırınımları ile imalata uygun detaylı 2D teknik resim dosyalarını oluşturmak.

 • Yardımcı sanayi firmalarında tasarlanacak takımlar için teknik şartname ve tasarım paketlerinin oluşturulmak, tasarım aşamasında firmalara teknik destek sağlamak.ve tasarımı tamamlanan takımların tasarım kriterlerine uygunluğunu kontrol etmek.        

 • TUSAŞ içerisinde imal edilecek takım ve aparatlarının, detay ve montaj üretimlerinin gerçekleştirilebilmesi için yapılan her türlü imalat mühendisliği ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirmek.

                      

 

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin Makine ve Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden en az lisans derecesine sahip olmak

 • İyi derecede İngilizce bilmek (TOEFL 84+, IELTS 6,5+, TÖMER 79+, ITEP 4+)

 • Yaratıcı mekanik tasarım kabiliyeti, alt montaj sistemleri ve standartları konusunda, bilgi ve beceri sahibi olmak.               

 • Havacılık sanayinde kullanılan imal yöntemleri (kompozit, talaşlı, metal şekillendirme (talaşsız), kaynak, döküm, montaj vb. imalat yöntemleri) konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.                   

 • GD&T (geometrik ölçülendirme ve toleraslandırma) (ASME Y14.5, ISO 2768) detay / montaj teknik resim okuma ve çizme becerisine sahip olmak.   

 • CATIA V5/V6 modüllerine hakim olmak, (Part Design, Generative Shape Design, Assembly Design ve Drafting modüllerini) iyi seviyede kullanabilmek.  

 • ANSYS, LS Dyna, Pam-Stamp ve benzeri CAE programlarından en az birini kullanabiliyor olmak ve/veya sonlu eleman analizleri gerçekleştirebilme konusunda tecrübe sahibi olmak.                  

 • Eklemeli imalat, süper plastik şekil verme vs. gibi geleneksel olmayan üretim metodları hakkında bilgi veya tecrübe sahibi olmak.          

           

 

TERCİH NEDENİ OLABİLECEK EK NİTELİKLER

 • Havacılıkta kullanılan malzeme türleri ve / veya kalıplarda kullanılan malzeme türleri hakkında bilgi sahibi olmak.                    

 • İmalat planlaması konusunda iş tecrübesine sahip olmak.                    

 • PLM (3DX, Teamcenter) sistemleri hakkında bilgiye ve / veya bu sistemleri kullanabilme becerisine sahip olmak.              

 • Takım tasarım tecrübesine sahip olmak veya bu konularda en az bir veya üzeri yıl iş tecrübesine sahip olmak.            

 •        Yazılım yazma ve/veya geliştirme konularında bilgi veya tecrübe sahibi olmak, Visual Basic, Java, C+ gibi yazılımları kullanabiliyor olmak.