/

Sistem Yerleşim Tasarım Mühendisi TF-X

Ankara, Turkey

İŞ TANIMI

Sistem Yerleşim İsterleri Dokümanı (System Installation Requiremnts Document – SIRD) ve Ekipman Yerleşim İsterleri Dokümanı (Equipment Installation Requirement Document - EIRD)’na göre aşağıdaki görevleri yerine getirmek;

·         3 boyutlu detay, montaj, yerleşim modellerini hazırlamak,

·         3 boyutlu (Model Based Definition- MBD) veya 2 boyutlu teknik resim ve parça listesini hazırlamak,

·         Ürün Yaşam Döngüsünde (PLM) tasarıma ait veriyi tutmak ve yayınlamakla ilgili görevleri yerine getirmek,

·         Sistem yerleşim tasarımı prensipleri el kitabını hazırlamak,

·         Standart parça listelerinin oluşturulmasında katkıda bulunmak

 

NİTELİKLER

·         Makine, Uçak, Havacılık, Uzay Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

·         Tercihen sistem yerleşim ve yapısal tasarım projelerinde çalışmış olmak,

·         3 boyutlu tasarım programlarından birini kullanabilmek (örnek: CATIA V5),

·         Konfigürasyon yönetimi, sertifikasyon ve uçuşa elverişlilik, yapısal analiz, kompozit ve metalik yapılar tasarımı ve üretimi konularında genel bilgiye sahip olmak,

·         Boyutlandırma ve tolerans verme bilgisine sahip olmak

·         Detay parça, montaj ve yerleşim imalat bilgisine sahip olmak

·         Mekanik bağlayıcılar bilgisine sahip olmak