/

Sistem Test Mühendisi

Ankara, Turkey

İş Tanımı

 • Helikopter projelerinde helikopter sistemlerinin yer ve laboratuvar testlerinde gerekli test sistemi tasarımlarının yapılması, malzeme siparişlerininverilmesi, sistem tanımlama dokümanlarının hazırlanması, ilgili test istek dokümanlarına uygun olarak test prosedürlerinin yazılarak testlerin gerçekleştirilmesi ve sonuç raporlarının hazırlanması.

 • Helikopter projelerinde  talep edilen testlere uygun sensörlerin belirlenmesi, satınalma aşamalarını takip edilmesi ve ihtiyaç halinde bu sensörlerin kalibrasyonlarının yapılarak veri toplamaya hazır hale getirilmesi. Helikopter yada laboratuvar ortamında sensör yerleşimlerini gösteren dokümanların hazırlanması.

 • Testlerde ihtiyaç duyulan veri toplama donanımlarının isterlere göre konfigüre edilmesi.

 • Helikopter üzerinde veri toplamak için bulunan donanım ve yazılımların takip edilmesi

 • Testlerde toplanan verilerin doğruluğu ve dağıtımı konusunda destek yazılımlar oluşturulması

 • Helikopter kabul süreçlerinde ihtiyaç duyulan test prosedürlerinin hazırlanması, otorite eşliğinde testlerin koşulması ve raporlanması.


Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin Makine, Elektrik-Elektronik veya Haberleşme ,Bilgisayar ve Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

 • Test ve test düzenekleri tasarımı konularında temel düzeyde yetkinliğe sahip olmak,

 • Programlama dillerinin en az birinde (MS Visual Basic, C++, C#, Python, Matlab vb.)  orta düzey yetkinliğe sahip olmak,

 •    3 boyutlu tasarım (CAD) programlarında temel düzeyde yetkinliğe sahip olmak,
 • İyi düzeyde İngilizce bilmek (TOEFL 84+, IELTS 6,5+, TÖMER 79+, ITEP 4+)

 • İleri Derecede MS Office Programları kullanabilme yetkinliğine sahip olmak,

 • Yapısal/termal analiz konusunda temel düzeyde yetkinliğe sahip olmak,

 

Tercih Nedeni Olabilecek Ek Nitelikler

 • Hava aracı sistemleri konusunda temel düzeyde  yetkinliğe sahip olmak,

 • Ölçme ve test metotları hakkında temel düzeyde  yetkinliğe sahip olmak,

 • Teknik İngilizce bilgisine sahip olmak