/

Sabit Kanat Test Tasarım ve Analiz Mühendisi

Ankara, Turkey

İŞ TANIMI:

 • Test ve Doğrulama Mühendisliği bölümünde, geliştirme, sertifikasyon ve kalifikasyon testleri kapsamında test sistemlerini geliştirmek, tasarlamak ve analizlerini gerçekleştirmek. 

 • Test düzeneği konseptlerini belirlemek ve geliştirmek.

 • Test yük hesaplarını ve optimizasyon çalışmasını yapmak.

 • Test düzeneklerini 3D CAD ortamında tasarlamak.

 • Test düzeneklerinin montajı için gerekli detay ve montaj toleranslarını belirlemek.

 • Test düzeneklerinin üretim paketini hazırlamak. Üretimden gelebilecek geri dönüşlere cevap vermek.

 • Test düzenekleri montaj planlamasına ve montaj faaliyetlerine destek vermek.

 • Test faaliyetleri kapsamında gerekli dokümanların (test yük dokümanı, test prosedürleri, analiz dokümanları v.b.) yazmak ve yayımlanmasını sağlamak. 


GEREKLİ NİTELİKLER:

 • Üniversitelerin Makina, Havacılık/Uçak Mühendisliği bölümlerinden en az lisans derecesine sahip olmak

 • İyi derecede ingilizce bilgisine sahip olmak (IELTS 6,5+ ; TOEFL 84+ ; TÖMER 79+ ; ITEP 4+)

 • Tasarım konusunda çalışmış olmak

 • Analiz konusunda çalışmış olmak

 • Montaj ve imalat konularında deneyimli olmak

 • 3D Cad programlarından en az birisine hakim olmak

 • Sonlu elemanlar yazılımlarından en az birine hakim olmak

 • Havacılık ve Savunma Sanayi konularında bilgi sahibi olmak


TERCİH NEDENİ OLABİLECEK EK NİTELİKLER:

 • Makine elemanları konusunda bilgi sahibi olmak

 • CATIA programına hakim olmak

 • Yapısal Test Faaliyetlerinde bilgisi olmak

 • Sistem ve Çevresel Test Faaliyetlerinde bilgisi olmak

 • Fatigue analizleri konusunda bilgisi olmak

 • Test Düzeneği kurulumu yapmış olmak

 • Proje Yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak