/

Proses Mühendisi (Tahribatsız Muayene)

Ankara, Turkey

  İŞ TANIMI

  ·       Kompozit ve Metalik hava yapısal parçalarının tahribatsız muayene operasyonlarının müşteri isterlerine uygun gerçekleştirilmesi için gerekli saha operasyonel ve mühendislik çalışmalarını gerçekleştirmek,

  ·       Tahribatsız muayene sistem ve ekipmanlarının programlamalarını yapmak ve etkinliklerinin devamlılığını teknik destek ile sağlamak,

  ·       TUSAŞ'ın yeni projelerinin tahribatsız muayene isterlerinin analizi ve teknik dokümanlarının hazırlanmasını, mevcut teknik doküman ve çalışma talimatlarının güncelliğinin ve etkinliğinin devamlılığını sağlamak,

  ·       Son teknoloji muayene yöntemleri, ekipmanları ve sistemlerini güncel olarak takip etmek & araştırmak, gerçekleşmesi halinde ilgili yatırımların teknik kalifikasyon, kabul testleri ve TUSAŞ ürünleri ile entegrasyonunu sağlamak,

  ·       İş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerinin bölüm alanlarında yerine getirilmesini sağlamak, alan 5S ve Kaizen çalışmalarına öncülük etmek.


  TEMEL NİTELİKLER

  ·         Tahribatsız muayene metotları ile ilgili bilgi ya da tecrübe sahibi olmak,


  ·         Temel kompozit malzeme bilgisi sahibi olmak,

   

  ·         Üretim ve muayene adımları konusunda bilgi ya da tecrübe sahibi olmak,

   

  ·         Yüksek teknoloji muayene sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak veya bu sistemler hakkında öğrenmeye açık, istekli ve azimli olmak.

   
  TERCİH NEDENİ OLABİLECEK EK NİTELİKLER

  ·         CATIA Bilgisi,

  ·         NDT Metotları için EN ISO / ASNT Level II / Level III Sertifikasyonu (Tercihen UT),

  ·         Havacılık Sektörü Tecrübesi,

  ·         KUKA veya diğer Robotik Sistem Programlama Tecrübesi,

  ·         Muayene, Planlama ve Mavi Yaka İş Dağıtım/Takip operasyonlarında tecrübe sahini olmak.