/

Proje Mühendisi

Ankara, Turkey

İş Tanımı

 •          Kullanıcı birimlerin ihtiyaçlarının tanımlanması çalışmalarını gerçekleştirmek,

 •          İhtiyaç belirleme sürecinde proje modellerinin belirlenmesi için gerekli çalışmalar yapmak, ihtiyaç duyulması halinde yapılabilirlik etütleri yapmak,ihtiyaç duyulan ilgili teknik analizleri yapmak,teknik şartnameleri oluşturmak,

 •          Bilgi İstek Dokümanı (BİD) hazırlama Bilgi istek Dokümanı (BİD) hazırlamak, sonuçlarını değerlendirmek ve sözlü/yazılı raporlamak,

 •          İhtiyacın belirlenmesi ve BİD süreci neticesinde ihtiyacın projelendirme faaliyetlerini yapmak,

 •          Projelendirme çalışmaları kapsamında, yurtiçi imkanları araştırmak, ilgili firma altyapı ve kabiliyetleri değerIendirmek ve gerekmesi halinde firma/saha ziyaretleri gerçekleştirmek,

 •          Sistem mühendisliği ve tedarik faaliyetlerini teknik, taktik, takvim ve mali açıdan sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirmek,

 •          Projeler kapsamında kullanıcı birimler ya da yüklenici firma tarafından oluşturulan teknik dokümanları incelemek, uygunluğunu kontrol etmek ve görüş oluşturmak,

 •          Yüklenici firma tesislerinde, proje kapsamında gerçekleştirilen tasarım, üretim, doğrulama, test ve sertifikasyon faaliyetlerini takip etmek ve periyodik olarak raporlamak,

 •          Proje yürütme faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan test, koordinasyon, toplantı ve yazışma faaliyetlerini gerçekleştirmek

 •          Projeler kapsamında gerçekleştirilecek olan test faaliyetleri ile ilgili gerekli planlamaları koordine etmek, bu testlere katılım sağlamak, sonuçları değerlendirmek ve sonuçlarını sözlü/yazılı raporlamak,

 •          Birimi ile ilgili bilgileri bilgi sistemleri üzerinde güncel olarak tutmak, her türlü rapor, bilgi notu ve brifingi hazırlamak ve bunları gerektiğinde yazılı ve/veya sözlü olarak sunmak,

 •          Konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek,

Genel Nitelikler

 •          Üniversitelerin Mühendislik fakültelerinin Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden en az lisans derecesiyle mezun olmak,

 •          İyi derece İngilizce biliyor olmak (TOEFL 84+, IELTS 6,5+, TÖMER 79+),

 •          Radar, Anten, RF/Mikrodalga alanlarından birinde çalışmış olmak,                          

 •          Radar Sistem Mühendisliği, Radar Test Mühendisliği, Sinyal/Veri İşleme, Anten Teknolojileri, RF/Mikrodalga teknolojileri alanlarından birinde tecrübe sahibi olmak,

 •          Elektronik Harp, Karıştırma Sistemleri, Elektronik İstihbarat Teknolojileri, Haberleşme İstihbarat Teknolojileri, Haberleşme Sistem Teknolojileri alanlarından birinde tecrübe sahibi olmak,       

 •          Savunma Sanayii projeleri hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,                       

 •          Proje Yönetimi süreçlerinde bilgi ve tecrübeye sahip olmak,       

 •          Sistem Mühendisliği süreçlerine hâkim ve bu alanda mesleki tecrübeye sahip olmak,    

 •          Teknik doküman oluşturmada bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

 •          Müşteri ihtiyacını analiz edebilme, ister ve gereksinim üretebilme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,                                      

 •          Takım çalışmasına yatkın olmak,

 •          Müzakere etme, stres altında çalışabilme ve temsil becerisine sahip olmak,        

 •      Koordinasyon ve planlama yetkinlikleri güçlü olmak,