/

PLM Mühendisi

 İş Tanımı

·       Tasarım ve üretim projelerinde ürün geliştirme süreçlerinin Teamcenter veya 3DExperience yazılımları üzerinde işletilmesinde görev almak
PLM kapsamındaki süreçlerin, bu süreçleri işletmekte kullanılan yöntemleri kapsayacak ve kullanıcı gruplardan gelen talep/sorunları içerecek şekilde mevcut süreç haritasını/değer akış şemasını çıkarmak

·   Mevcut süreçlerin değerlendirilerek, sürecin katma değeri olmayan faaliyetlerden ayıklanması ve çözüm önerilerini de içeren, PLM Metot/Süreç ve PLM-IT tarafından oluşturulacak, olması gereken süreçlerin oluşturulması çalışmalarına katkıda bulunmak

·        Tanımlanan süreç ve metotların, genel müdür yardımcılıkları altındaki projelerde uygulanmasını ve standartlara/direktiflere uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak

       ·        Kullanım sırasında karşılaşılan sorunlara/önerilere cevap vermek/sorunları konsolide etmek
       ·        PLM faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirmek

       ·        PLM sistemi kapsamında ihtiyaç duyulan ve sistemin dışında olan yeni yazılımları, GMY bünyesindeki proje ihtiyaç sahipleri ile değerlendirmek
  •    Sorumlu olduğu Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde PLM geçiş sürecinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

           Aranan Nitelikler

  • Üniversitelerin Bilgisayar, Makine, Otomotiv, Havacılık, Uçak, Uzay Endüstri, Elektrik Elektronik, Mekatronik, İmalat Mühendisliği gibi mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

  • İyi seviyede İngilizce bilmek (TOEFL IBT 84+, IELTS 6,5+, TÖMER 79+ ITEP 4+),

  • Teamcenter veya 3DExperience yazılımlarından birini tasarım veya üretim alanında en az 2 yıl kullanmış olmak.

  • Teamcenter veya 3DExperience yazılımlarından birinde sistem yönetimi deneyimine sahip olmak
  •  CATIA veya NX tasarım, analiz ve simülasyon araçlarına hakim olmak
  • Ürün Geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak
  • PLM süreçlerinin kurgulanması aşamasında Ürün Yaşam Döngüsü temel disiplinleri olan Program Yönetimi, Gereksinim Yönetimi, Sistem Mühendisliği, Konfigürasyon Yönetimi, Tasarım, Analiz, Entegre Lojistik ve Destek süreçlerine ve kullanılan araçlarının en az birinde bilgi/tecrübe sahibi olmak.