/

Patent Mühendisi

Ankara, Turkey


İş Tanımı:

 • Patentlerin Şirket hedefleri doğrultusunda korunmasını sağlamak amacıyla gerekli patent araştırması, tarifname yazımı vb. teknik çalışmaları yürütmek                               

 • Tasarım ve ürün kullanım serbestliği araştırması yapmak. Üretim ve kullanım serbestliği alamayan ürünler için alternatif mühendislik tasarımları geliştirilmesi konusunda patentin etrafından dolaşacak tasarım çözümleri sağlamak                                                                  

 • Patent veri tabanı analizi yaparak teknolojik yönelimleri tespit etmek                                   

 • Ulusal ve uluslararası patent başvuru süreçlerinin teknik yönetiminden sorumlu olmak. Patent başvuru süreçlerinde ulusal ve uluslararası araştırma/inceleme raporlarına uluslararası standartlarda görüş ve savunma raporu hazırlamak                                   

Kritik Nitelikler:

 • Üniversitelerin, Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,  Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak

 • Savunma ve havacılık sektörlerinde kullanılan ve/veya kullanılması planlanan geniş yelpazedeki mühendislik ürün ve tasarımlarının teknik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak                         

 • Patent başvuru süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak                      

 • Catia vb. tasarım programı kullanım bilgisine sahip olmak                           

 • Mühendislik bilgi ve tecrübesini kullanarak teknik çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak    

 • İyi derecede İngilizce bilmek (IELTS 6.5+, TOEFL 84+, TÖMER 79+, ITEP 4,0+).

Tercih Nedeni Olabilecek Nitelikler:

 • Derwent innovation vb. patent veri analizi programı kullanım bilgisine sahip olmak