/

Gömülü Sistem Siber Güvenlik Uzmanı TF-X

Ankara, Turkey

Milli Muharip Uçak Projesi'nde Gömülü Sistem Siber Güvenlik Uzmanı olarak çalıştırılmak üzere takım arkadaşları arıyoruz.


İş Tanımı

 • Hava araçlarının siber güvenliği ile ilgili gereksinimleri mevcut standart ve en iyi uygulama örneklerine göre belirlemek ve doğrulamak
 • Belirlenen gereksinimlere uygun olarak siber güvenlik tedbirlerini tanımlayabilmek ve siber güvenlik çözümlerinin tasarımlarını yapmak
 • Gömülü sistemlerin siber güvenliğini analiz etmek/doğrulamak
 • Güvenli yazılım geliştirme standartları ve yöntemleri konusunda eğitim vermek ve geliştirilen yazılımları siber güvenlik yönüyle analiz etmek
 • Gömülü sistemler üzerinde sızma testi yapmak


Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgi Güvenliği/Siber Güvenlik veya Kriptoloji bölümlerinden mezun olmak
 • Siber güvenliğin temel kavram ve prensiplerini bilmek
 • Temel seviyede kriptografik teknik ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olmak
 • Sızma testi ya da zararlı yazalım analizi konusunda eğitim almış olmak ya da tecrübe sahibi olmak
 • İyi seviyede C programlama dillini kullanabilmek ve C ile güvenli yazılım geliştirme tekniklerini bilmek
 • Siber güvenlik konusundaki bilgi ve tecrübelerini kullanarak gereksinim tanımlaması ve doğrulaması yapabilmek
 • İyi derecede (TOEFL IBT 84+, IELTS 6,5, TÖMER 79+) İngilizce bilmek


Tercih Nedeni Olabilecek Ek Nitelikler

 • ASSEMBLY programlama dillini bilmek ve ASSEMBLY ile kod analizi yapabilmek
 • CISSP, OSCP, CEH veya eşleniği sertifikalara sahibi olmak
 • Donanım/gömülü sistem güvenliği konusunda eğitim almış olmak ya da tecrübe sahibi olmak
 • Havacılık siber güvenliğine ilişkin standartları bilmek/kullanmış olmak