/

Elektromanyetik Girişim ve Uyumluluk (EMI/EMC) Mühendisi

İŞ TANIMI

                              Havacılık projelerinde elektromanyetik mühendisi olarak Tasarım ve Sistem Mühendisliği, Analiz Mühendisliği veya Test Mühendisliği görevlerinden ;


Elektromanyetik Tasarım ve Sistem Mühendisi olarak;


 • Sözleşme, üst seviye hava aracı gereksinimleri, elektromanyetik tasarım ve sistem faaliyetlerini içeren askeri ve sivil standartlara uygun olarak sistem gereksinimlerini belirlemek,

 • Elektromanyetik tasarım ve sistem faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve kontrolünü sağlamak,


Elektromanyetik Analiz Mühendisi olarak;


 • Projeler kapsamında belirlenen elektromanyetik analiz çalışmalarını (anten performans, antenler arası etkileşim, EMI/EMC, yıldırım ve benzeri elektromanyetik analizler) gerçekleştirmek, analiz modellerini hazırlamak, analiz sonuçlarını yorumlamak ve raporlamak,


Elektromanyetik Test Mühendisi olarak;


 • Elektromanyetik test faaliyetlerini planlamak, gerçekleştirmek ve test verilerini/sonuçlarını içeren rapor oluşturmak,

 • Kurulacak olan Elektromanyetik Test Tesislerinde, havacılık ve uzay projeleri kapsamında aşağıda belirtilen duyulan ekipman ve platform seviyesi elektromanyetik test faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi:


 1. Platform ve ekipman seviyesi EMI/EMC testleri
 2. Yüksek RF alanlar (HIRF) testleri
 3. Elektronik Harp (EW) testleri
 4. Platform seviyesi anten performans testleri
 5. Platform seviyesi anten etkileşim
 6. Radar Kesit Alanı ölçümleri
 7. Yıldırım doğrudan etki testleri


 • Test tesislerinin geliştirme kalemlerinin belirlenmesi, ekipman kalibrasyonlarının takibi, tesislerin idame ve bakım faaliyetlerinin yürütülmesi


GENEL NİTELİKLER


 • Üniversitelerin Elektrik-Elektronik, Elektrik, Haberleşme, Fizik Mühendisliği (elektromanyetik alanı) bölümlerinin birinden en az lisans derecesiyle mezun olmak
 • İyi derecede İngilizce biliyor olmak (TOEFL 84+, IELTS 6.5+, TÖMER 79+, ITEP 4+).
 • Elektromanyetik alanında en az 2 yıl iş deneyimine ve yeterli teknik altyapı ile yüksek çalışma motivasyonuna sahip olmak,


TERCİH NEDENİ OLABİLECEK EK NİTELİKLER


 • Benzer alanda, tercihen savunma sanayi projelerinde 3 yıl ve üzeri deneyim sahibi olmak,
 • Elektromanyetik mühendisliği faaliyetlerinde referans alınan sivil ve askeri standartlar (MIL-STD-464, MIL-STD-461, RTCA DO-160, vb…) hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Alan ile ilgili bir bölümden yüksek lisans/doktora mezunu olmak,
 • Elektromanyetik analiz, tasarım ve test konularında deneyim sahibi olmak,
 • Elektromanyetik Analiz programları hakkında (Altair FEKO, CST Microwave Studio, Ansys HFSS, EMA3D, ….) tecrübe sahibi olmak,
 • Elektromanyetik testler ve test ekipmanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.