/

Çizelgeleme ve Tahminler Uzmanı

Ankara, Turkey

 İş Tanımı

 •  İş Planlama ve Analizi Şefliği faaliyetleri kapsamında sorumlu olunan programlar için her seviye takvim oluşturmak, oluşturulan takvimleri takip etmek, takvim ilerlemelerine dair raporlar oluşturmak, montaj iş akışlarını belirlemek, bu akışa uygun kapasite planlamalarını (işgücü, takım aparat, fazla mesai/vardiya ihtiyacı) hazırlamak.

 • Teklif Süreçlerinde, direkt işçilik saat tahminlerini hazırlamak.

 •  Hazırlanan direkt işçilik saatleri ve iş planları ile ilgili hususlarda müşteri ile yapılacak müzakerelere katılmak.

 •  Kazanılmış değer (Earned Value- EV), takvimsel performans indeksi (Schedule Performance Index- SPI), maliyet performans indeksi (Cost Performance Index- CPI) analizlerini yapmak.

 •  Bütçe dönemlerinde program yönetimi ekibinin bir üyesi olarak program ve işletme bütçelerini güncellemek.

 •  İş analizi çalışmaları kapsamında, süreç tanımlama, rakip analizi, metriklerle ölçüm konularında verilen görevlerle ilgili literatür taramaları yapmak, analizlerde bulunmak ve mühendislik çözümleri üretmek.

 • Rakip analizi çalışmaları icra ederek ürünlerimiz ile ilgili niteliksel piyasa konumlandırması yapmak.

 • Sektördeki gelişmeleri takip etmek ve yeni teknolojilerle ilgili araştırmalarda bulunmak.

 • Şirket içerisinde faaliyet gösteren iç iş paydaşlarının (üretim, program, tasarım) birbirleri ile olan ilişkilerini ve iş gereksinimlerini analiz etmek, girdi/çıktı bağlantılarını belirlemek ve haritalandırmak.

 • İhtiyaç duyulan tasarım, üretim ve diğer faaliyetlerde ölçülebilir süreçleri belirlemek, bu süreçlerin metrikler aracılığıyla izlenebilirliğini sağlamak üzere çalışmalarda bulunmak. 

Temel Nitelikler

 • Üniversitelerin Mühendislik fakültelerinin Havacılık Uzay, Uçak, Uzay ve Makine Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak (TOEFL 84+, IELTS 6,5+, TOMER 79+)

 •       Ms Project ve  MS Office programlarına hakim olmak,

 • Takım çalışmasına uyumlu olmak,

 • Analitik ve soyut düşünebilen, araştırmaya ve öğrenmeye açık olmak,

 • İletişim kabiliyeti yüksek, sorumluluk sahibi, planlı ve düzenli çalışabilmek

 • Zamanında ve çoklu iş yapma yetkinliğine sahip olmak,