/

Aviyonik Yazılım Geliştirme ve Doğrulama Mühendisi

Ankara, Turkey

İş Tanımı 

·         Milli olarak geliştirmekte olduğumuz uçak/helikopter vb. platformlara ait aviyonik yazılımların geliştirilmesi kapsamında:

 • Gereksinimlerin tanımlanması,
 • Tasarımının yapılması,
 • Kaynak kodunun geliştirilmesi,
 • Gereksinimlere uygun testlerin tasarlanması, testlerin kodlanması, gözden geçirilmesi, koşturulması ve sonuç analizlerinin yapılarak hatalarının bildirilmesi,
 • Aviyonik sertifikasyon süreçleri kapsamında gerekli analiz, doğrulama ve dokümantasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi.

 ·        Yazılım geliştirme süreçlerinin tanımlanmasına katkı verilmesi.

·         Geliştirilme sürecinde kullanılacak simülatör, emülatör, vb. yardımcı geliştirme araçlarının geliştirilmesi.

 

Temel Nitelikler

 • Üniversitelerin mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ya da Yazılım Mühendisliği bölümünden en az lisans derecesiyle mezun olmak
 • İyi derecede İngilizce biliyor olmak (TOEFL IBT 84+, IELTS 6,5+, TÖMER 79+)
 • Yazılım geliştirme dillerine (C, C++) hakim olmak
 • Yazılım Geliştirme süreçleri (Analiz, Gereksinim, Tasarım, Geliştirme, doğrulama, vb.) konusunda bilgi sahibi olmak
 • Yazılım mimarileri konusunda bilgi sahibi olmak
 • Gerçek zamanlı işletim sistemi bilgi/tecrübesine sahip olmak (GHS Integrity, Wind River VxWorks, TUBİTAK GİS vb.) 


 Tercih Nedeni Olabilecek Ek Nitelikler

 • Aviyonik Yazılım ve Standartları tecrübesine sahip olmak (DO-178B/C, Sertifikasyon ve Kalite Faaliyetleri)
 • Aviyonik Sistemler ve Veri Yolu bilgisine sahip olmak (MIL-STD-1553, ARINC-429 vb.)
 • Çevik (Agile) Yazılım Geliştirme metodolojisi hakkında tecrübe sahibi olmak
 • Emniyet Kritik Yazılım Geliştirme tecrübesine sahip olmak
 • OpenGL, VAPS XT, Simülasyon tecrübesine sahip olmak
 • Yazılım Tasarım Örüntüleri, UML tecrübesine sahip olmak
 • Geliştirme ve Test Ortamları Araçları Kurulum ve İdame Ettirme tecrübesine sahip olmak
 • Nesne Tabanlı Yazılım Tasarım bilgisine sahip olmak
 • Yazılım yönetimi araçları(DOORS, Enterprise Architect, Jira, SVN, Git vb) bilgisine sahip olmak
 • Groovy/Phyton/Perl vb. script dilleri tecrübesine sahip olmak