/

Alt Sözleşme Yöneticisi / Yardımcı Sanayi

Ankara, Turkey

       İş Tanımı:

       ·  Tasarım ve üretim faaliyetleri gerçekleştiren firma ve kuruluşlara ziyaretler düzenleyerek; tasarım kabiliyetlerine, üretim alt yapılarına, bilgi ve tecrübe seviyelerine göre Firma Veri Tabanı (FVT) oluşturmak, 

       ·  Hava aracı sistem ve komponentleri için Program Yönetimleri tarafından iletilen üretim taleplerini inceleyerek ilgili sistem ve / veya komponentlerin üretilmesinin fizibilite çalışmasını yapmak,

       ·  Firma Veri Tabanı oluşturma faaliyeti ile belirlenmiş firmaların kabiliyetlerini eşleştirerek, ilgili yerlileştirme faaliyeti için teklif alınacak firmaları belirlemek,

       ·   Firmaların TUSAŞ standartlarınca kabul edilebilir olgunluktaki tekliflerini değerlendirmek için ilgili projede çalışan birim personeli ile bir alt komisyon kurulmasını koordine etmek,

       ·  İhale süreci sonrasında ihaleyi kazanan firma ile ilgili yerlileştirme iş paketinin başlatılabilmesi için Alt Sözleşme hazırlamak, Alt Sözleşme eklerinin oluşturulması, Alt Sözleşme imzalanması ve P / O (Sipariş Emri) düzenlenmesi süreçlerini yürütmek, 

       ·   Proje sırasında belirlenen maddelerin projeye göre tamamlanmasını kontrol etmek ve sözleşmeye göre planlı toplantıları organize etmek, 

              ·    Başarı ile tamamlanan her madde için firma hak edişlerini hesaplayarak fatura ödemelerini / muhasebe mahsuplaşmaları gerçekleştirmek. 


       Kritik Nitelikler:

       ·        Üniversitelerin Makine, Uçak, Havacılık ve Uzay, Elektrik Elektronik, Mekatronik veya Malzeme Mühendisliği bölümlerinden mezun,

       ·         İyi derecede İngilizce dil bilgisine sahip (TOEFL 84+, IELTS 6.5+, TÖMER 79+, ITEP 4+),

       ·         Teklife Çağrı Dokümanları hazırlayarak teklif çalışmalarının etkili yürütmek,

       ·         Teklifin eksiksiz şekilde alınabilemesi için gelen teklifleri analiz edebilmek,

       ·         İhale sürecinden ürün teslimatına kadar bütün süreçleri takip edip koordine edebilecek,

       ·         Raporlama, doküman hazırlama konularında istekli ve deneyimli,

       ·         Toplantı yönetimi ve sunum becerisine sahip olmak.


       Tercih Nedeni Olabilecek Ek Nitelikler:       ·         Problem çözmeye yönelik yeni yaklaşımlar geliştirebilen,

       ·         Araştırma ve uygulama kabiliyeti olan,

       ·         Aktif araç kullanabilen.