/

Ağırlık ve Denge Mühendisi

Ankara, Turkey

İş Tanımı

 • Hava Aracı performans ve ağırlık gereksinimleri göz önünde bulundurularak, ağırlık bütçelerini hesaplamak ve ilgili tasarım gruplarına atamak.

 • Hava Aracı ağırlık merkezi analizlerini gerçekleştirilmek ve bu analizlere göre gerektiği durumda (sistem yerleşim değişikliği, balast eklenmesi, uçuş zarfı genişletilmesinin değerlendirilmesi vb) tasarıma çözüm önerilerinde bulunmak. 

 • Hava Aracı’nın ağırlık ve ağırlık merkezi durumunu dinamik ve programın kilometre taşına uygun olacak detay seviyesinde takip etmek, raporlamak.

 • Hava Aracı kütle dağılımı ve atalet analizlerini gerçekleştirilmek ve raporlamak.


Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin Makine, Havacılık ve Uçak Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

 • İlgili alanda minimum 3 yıl deneyime sahip olmak, 

 • CAD-CAM araçları kullanımı konusunda temel düzey yetkinliğe sahip olmak,

 • Ağırlık/Denge konularında temel düzeyde  yetkinliğe sahip olmak,

 •    Ana Geometri konularında temel düzeyde yetkinliğe sahip olmak,
 • İyi düzeyde İngilizce bilmek (TOEFL 84+, IELTS 6,5+, TÖMER 79+, ITEP 4+)

 • Programlama dillerinin en az birinde (MS Visual Basic, C++, C#, Python vb.)  orta düzeyde yetkinliğe sahip olmak.

Tercih Nedeni Olabilecek Ek Nitelikler

 • Helikopterler tasarımı hakkında temel düzeyde yetkinliğe sahip olmak, 

 • Teknik İngilizce bilgisine sahip olmak